top of page

Róże Różańcowe

Modlitwa Codziennego Ofiarowania

Boże, nasz Ojcze, ofiaruję Ci dzień dzisiejszy:
moje modlitwy, myśli, słowa, czyny, radości i cierpienia.
Ofiaruję Ci je w łączności z Synem Twoim, Jezusem Chrystusem, który w Eucharystii nieustannie składa się Tobie w ofierze dla zbawienia świata. Niechaj Duch Święty, który prowadził Jezusa, będzie dzisiaj moim przewodnikiem i moją siłą, bym mógł świadczyć
o Twojej miłości. Wraz z Maryją, Matką Jezusa i Kościoła, proszę Cię szczególnie w tych intencjach, które Ojciec Święty poleca wszystkim wierzącym na ten miesiąc.

Intencje Apostolstwa Modlitwy
na rok 2023

Zmiana tajemnic różańcowych następuje zawsze w pierwszą
sobotę miesiąca.

Kto odmawia 1-szą tajemnicę Radosną - odmawia
początek różańca.


Kto odmawia 5-tą tajemnicę Chwalebną - odmawia
Pod Twoją Obronę.

Róże Różańcowe

Wspólnie modlą się w środę przed wieczorną Mszą św.

50-lecie

Żywego Różańca

Kongres Diecezjalny

16.jpg
11.png

50. rocznica powstania Róży św. Józefa Oblubieńca.

bottom of page