top of page
godlo-katolickiego-stowarzyszenia-mlodziezy-ksm.png

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

40091149_2091249144260097_6828849802793451520_o-768x512.jpg

Kim jesteśmy?

KSM to organizacja katolików,

którzy swoją młodość chcą przeżyć,

a nie przespać.

Zapraszamy

na spotkania

w soboty

o godz. 19:00

Kopia 8grudnia.jpg

Działalność i funkcjonowanie KSM opiera się na dwóch nurtach: formacyjno-modlitewnym, związanym

z duchowym rozwojem, oraz skupiającym się na działalności zewnętrznej.


Z modlitwy i rozwoju wewnętrznego musi wypływać działanie, w przeciwnym wypadku jest to znak,

że coś nie jest w porządku z formacją.

 

Z drugiej strony samo działanie, jeśli jest oderwane od modlitwy i życia duchowego, staje się tylko pustym aktywizmem. Dlatego też KSM funkcjonuje na czterech płaszczyznach: religijnej, patriotyczno-społecznej, charytatywnej oraz kulturalno-rozrywkowej i sportowej.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

  • KSM wprowadza młodych ludzi w dorosłość,

  • pomaga stawać się osobami dojrzałymi z mocnym kręgosłupem moralnym,

  • uczy życia z Bogiem i Kościołem.

  • KSM-owicze to ludzie, którzy potrafią nie tylko bawić się i modlić, ale również pracować dla dobra bliźnich,

  • a przez to pogłębiać swój rozwój duchowy, intelektualny, moralny oraz kształtować charakter.

  • Formacja w KSM-ie to droga do odnalezienia siebie oraz swojego miejsca w społeczeństwie i co najważniejsze – to także budowanie relacji z Bogiem.

  • KSM pomaga również odnaleźć się w niczym dziś nieograniczonej wolności, zauważać w niej drugiego człowieka, umiejętnie zarządzać jej zasobami oraz nie zgubić się w jej odmętach.

  • Wbrew pozorom w XXI w. są jeszcze ludzie, dla których rycerskie hasła – Bóg, Honor, Ojczyzna – bynajmniej nie są passe. W dobie dominującego konsumpcjonizmu i hedonizmu jest grono osób, które bez cienia wahania na pytanie: Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie, gotów? odpowie zwyczajne, a jakże wymowne – Gotów!

Kliknij

i dowiedz się

więcej

bottom of page