Duszpasterze

wprowadzenie-024.jpg

Proboszcz 
Ks. Ireneusz Brzeziński
ur. 30.09.1969r.
święcenia kapłańskie
29.05.1994r.

Wikariusz
Ks. Aleksander Wisniewski
ur. 28.08.1991r.
święcenia kapłańskie
19.05.2018r.
hobby - wędkarstwo

proboszcz.jpg

Rezydent

Ks. kan. Roman Bruski

ur. 22.10.1944

święcenia kapłańskie

08.06.1969