top of page

"Margaretka"
Apostolat Modlitwy za Kapłanów

margaretki_edited_edited.jpg

Cele Apostolatu:

  • modlitwa za wybranego kapłana

  • troska o jedność kapłanów ze swoim biskupem i między sobą

  • współpraca między kapłanami i świeckimi

  • wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego

Logo Apostolatu

  • Jako logo ruchu wybrano margaretkę czyli polny kwiat. Ilustruje on zaangażowanie w modlitwę. Roślina jest zakorzeniona w glebie Kościoła i odżywiona życiem Ducha Świętego. Siedem płatków kwiatu reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za konkretnego kapłana. W centrum kwiatu wpisuje się imię kapłana, natomiast na płatkach imiona siedmiu osób, które składają Bogu przyrzeczenie modlitwy – każda w jednym, wybranym przez siebie dniu tygodnia.

Modlitwa

  • W Apostolacie Margaretka istnieje duża dowolność w wyborze modlitw.  „Każdy ‘płatek’ może modlić się w sposób, który najlepiej mu odpowiada, każdy na swój sposób. Ruch nie oferuje specjalnej formuły zatem istnieje dowolność w przyjmowaniu modlitw przez różne Margaretki. Szanując wytworzoną przez lata praktykę, proponujemy modlitwę „O Jezu Boski Pasterzu…” oraz (według ustalenia przez grupę): dziesiątek Różańca lub Koronkę Pokoju lub Koronkę do Miłosierdzia Bożego lub inną modlitwę.

Kontakt: 

Osoby chcące włączyć się w modlitewną opiekę nad Kapłanami mogą zgłaszać się do Małgorzaty Osowskiej lub mejlowo na adres: parafiaczarnawoda@gmail.com

bottom of page