Parafialny Zespół Caritas

PZC_Czarna_Woda_edited.jpg

Parafialny Zespół Caritas to grupa wolontariuszy, która

w sposób systematyczny

i zorganizowany jest zaangażowana

w działalność charytatywną

w parafii.

                                                     

Zadania i cele Zespołu Caritas w Czarnej Wodzie:

- wsparcie osób starszych, samotnych, wykluczonych społecznie,

- włączanie się w pomoc osobom potrzebującym poprzez zbiórki na leczenie, specjalistyczny

   sprzęt medyczny itp.,

- organizowanie świątecznych zbiórek żywności,

- wsparcie inicjatyw wynikających z potrzeby chwili i losowych sytuacji życiowych,

- włączanie się w pomoc przy organizacji pikników, festynów, koncertów charytatywnych,

- pomoc materialna i edukacyjna dla osób z Ukrainy przybywających na terenie parafii.

Kontakt: 

Ksiądz Proboszcz Ireneusz Brzeziński

Numer subkonta Parafii na działalność

Parafialnego Zespołu Caritas w Czarnej Wodzie

67 8147 0002 0010 8780 2000  0030