top of page
logo_nowywizerunek_v1.png
WiaraPrzezUczynki_v3.jpg

Kim jesteśmy?

Jesteśmy największą na świecie bratnią organizacją katolicką o charakterze świeckim, która zrzesza w swoich szeregach ponad 2 miliony mężczyzn. Naszą misją jest służba Kościołowi.

Do Polski przybyliśmy w 2006r. realizując w ten sposób życzenie św. Jana Pawła II wyrażone w rozmowie z naszymi przywódcami rok wcześniej. Rycerze Kolumba blisko współpracowali z Papieżem podczas jego pontyfikatu, a po jego śmierci dbają o przekazywanie jego nauczania i kultywują pamięć o nim na całym świecie.

Główne obszary naszej działalności to:

WIARA - apostolat świecki, ewangelizacja, wspieranie powołań duchownych, służba porządkowa przy kościele, pogłębianie swojej wiary, modlitwa, uczestnictwo i pomoc w liturgii, obrona wartości chrześcijańskich.

baner-467x330.jpg

RODZINA - obrona wartości rodziny, umacnianie więzi rodzinnych, troska o religijną formację rodzin, wzmacnianie małżeństw, wzajemna pomoc braterska we wspólnocie.

SPOŁECZNOŚĆ - działalność charytatywna, programy pomocy potrzebującym, bezdomnym, niepełnosprawnym, osobom starszym i chorym, działania na rzecz młodzieży.

ŻYCIE - obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci i troska o nie na różnych płaszczyznach.

MOŻESZ ZOSTAĆ RYCERZEM KOLUMBA, JEŚLI.jpg

Jak powstaje

grupa rycerzy?

Rycerze Kolumba służą przy parafiach gdzie zakładają tzw. "rady". Są to lokalne wspólnoty, których celem jest wspólna formacja duchowa, służba Kościołowi i niesienie pomocy potrzebującym.

Na czele każdej rady stoi Wielki Rycerz, który ściśle współpracuje z duszpasterzem, czyli Kapelanem rady. Funkcję tę najczęściej pełni proboszcz lub wikariusz parafii.

Wstępując do Rycerzy Kolumba:

  • Stajesz się członkiem największej na świecie organizacji bratniej zrzeszającej ponad 2 miliony Braci i ich rodzin.

  • Będziesz czynił dobro jeszcze skuteczniej dzięki wspólnej służbie parafii, Kościołowi powszechnemu, rodzinie oraz społeczeństwu.

  • Zdobędziesz przestrzeń do osobistego i duchowego rozwoju dzięki uczestnictwu w działaniach rady.

  • Poczujesz satysfakcję i radość z przynależności do wspólnoty podzielającej Twoje przekonania religijne i poznasz przyjaciół którzy będą przy Tobie gdy będziesz ich potrzebował.

  • Odczujesz dumę z przynależności do wyjątkowej organizacji, która na całym świecie nie ma sobie równych w służbie Kościołowi, niesieniu pomocy potrzebującym oraz obronie wartości wiary chrześcijańskiej.

bottom of page