Artykuły

Przygotowanie do małżeństwa

 

Przygotowujący się do sakramentu kapłaństwa 6 lat spędzają w seminarium, aby rozeznać swoje powołanie i formować siebie intelektualnie, duchowo, pastoralnie, ludzko. Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania 2 lata formuje się intelektualnie, duchowo i ludzko. Ile zatem potrzeba małżonkom, aby  przygotować się do sakramentu małżeństwa?

W przypadku sakramentu małżeństwa wyróżniamy przygotowanie dalsze – poznanie się, narzeczeństwo, katecheza szkolna, szczególnie przedmałżeńska oraz przygotowanie bliższe – spotkania z księdzem w biurze parafialnym, konferencje przedmałżeńskie. Jest to zapewne formacja intelektualna narzeczonych uświadamiająca o godności i wadze sakramentu, roli rodziny w Kościele i społeczeństwie. W międzyczasie na pewno narzeczeni prowadzą formację ludzką, każdy zastanawiając się, jak stać się jeszcze lepszym dla drugiej strony. Dla pogłębienia formacji intelektualnej i ludzkiej warto skorzystać z oferty Weekendów Dla Narzeczonych z lekcją tańca. 

 

Warto jednak rozważyć też formację duchową narzeczonych. Jest to sprawa bardzo ważna dla wiary obojga. W ramach parafii, czy diecezji nie mamy niestety jeszcze żadnej konkretnej oferty. Na pewno ważne jest dla  narzeczonych wspólne przeżywanie Mszy św, rozmowy o Bogu i wierze, regularna spowiedź, wspólna lub wzajemna modlitwa, adoracja Najświętszego Sakramentu, częste przyjmowanie Komunii św. 

Niestety bardzo często zamiast formacji duchowej narzeczeni wybierają deformację grzechu wyrażoną we wspólnym zamieszkaniu przed ślubem czyniąc sobie nawzajem duchowy wyłom i ranę.