Artykuły

4. Obowiązki duszpasterskie

 

W opinii ludzkiej kapłan, prócz składania codziennie Mszy św. i modlitwy nie robi właściwie nic. Dlatego niektórzy sądzą, że kapłan nie ma prawa do wypowiadania się w sprawach życia, bo nie ma rodziny, ani obowiązków pracowniczych. W opinii jeszcze innych obserwatorów kapłan ma sielskie życie zatem warto być kapłanem, by zarabiać dużo, robić mało, wypoczywać... 

 

Rzeczywiście kapłan ma za zadanie sprawować sakramenty święte i poprzez modlitwę osobistą być bliżej Boga oraz wstawiać się za wiernymi, którzy zostali mu powierzeni. Jego zadaniem jest także sprawić, aby w kościelnej ławce miał kto siedzieć - odbywa się to poprzez katechezę i formacje mniejszych grup parafialnych. Kapłan oczywiście dysponuje czasem wolnym - wymaga tego higiena pracy, ale realizacja tego powołania jest ciągłym zabieganiem. Parafianie nie zawsze mają okazję dowiedzieć się jak wygląda życie kapłana. Nie wszystkie spotkania duszpasterskie i obowiązki są ujęte w ogłoszeniach parafialnych. Tematyka podejmowana w ostatnim czasie w „Nadziei”, pozwala na pochwalenie się realizowanymi działaniami duszpasterskimi w Parafii.

 

Najwięcej w Parafii dzieje się po wieczornej Mszy św. tak, aby nie kolidować z ewentualnymi nabożeństwami w ciągu roku. W poniedziałek przy Parafii prowadzone są zbiórki 6 Drużyny Harcerskiej.  Trwają  one  około  dwóch  godzin.  Harcerstwo nie kojarzy  się  niestety  z  Kościołem

i Bogiem. Warto jednak wspomnieć pewną myśl założyciela skautingu światowego Roberta Baden-Powella: „Skauting powinien być z Bogiem, bo jak bez Boga, to wtedy lepiej, żeby w ogóle go nie było.” Krzyż harcerski został opracowany przez ks. Lutosławskiego, patronem harcerzy jest bł. ks.phm. Stefan Wincenty Frelichowski, a podstawowymi wartościami harcerzy  są  Bóg,  Honor

i Ojczyzna. Harcerstwo jest dobrym zagajnikiem do odnalezienia dla Boga dzieci i młodzieży. We wtorki razem z ministrantami gramy w piłkę nożną – wychowanie przez sport i zachęcenie do posługi ministranckiej w kościele. W środowe wieczory odbywam spotkania biblijne. W małych grupach dzielimy się Słowem  Bożym  –  są  to  grupy  ze  wspólnoty  Odnowy  w  Duchu  Świętym

i jedna grupa młodzieży przygotowującej się do diecezjalnego konkursu biblijnego. W piątki przed Mszą św. wieczorną są zbiórki ministrantów. To właśnie na nich ministranci zdobywają szlify w służeniu do Mszy św., ale też zrozumienie jej treści i wyrazu. Po wieczornej Mszy św. spotkanie Odnowy w Duchu Świętym. W związku z wieloma pytaniami warto podkreślić, że każde spotkanie tejże wspólnoty jest otwarte dla wszystkich Parafian i nie tylko. Odnowa w Duchu Świętym uczy modlitwy uwielbienia w doświadczeniu mocy Ducha Świętego. W soboty zwykle też coś się dzieje, m. in.: rekolekcje dla młodzieży, biwaki harcerskie, wyjazdy formacyjne. W niedzielę odbywają się 2 razy w miesiącu spotkania formacyjne, przygotowujące dzieci i ich rodziców do I Komunii św.

Do powyższych zadań duszpasterskich należy dodać 16 godzin katechezy w szkole, 2 godz. w OREWie, codzienną Mszę św. wraz z nabożeństwami oraz okazyjne, pojedyncze spotkania. Nie można także pominąć czasu na modlitwę osobistą i czasu na przygotowania do katechez, kazań, numeru „Nadziei”, zbiórek i innych spotkań tematycznych. Po przeliczeniu czasu potrzebnego na te wszystkie działania, wolnych godzin średnio pozostaje około 4 dziennie. Domyślam się, że jest to czas porównywalny do przeciętnego czasu wolnego każdego pracownika , który spędza w pracy 12 godz.